Vi tillverkar maskiner efter kunders önskemål

Vilka typer av maskiner det blir styrs av kundens process. Vi utgår ofta från ett grundkoncept av en maskin som byggs om eller kompletteras i vår verkstad. Nedan finns några exempel på olika maskiner vi konstruerar.

Hasplar finns för olika coil-vikter och bredder och kan enkelt modifieras för att passa önskad layout, kapacitet, processhastighet. Tilläggsutrustningar som t.ex. tillhållarrullar, avskjutare eller oscillering finns att tillgå för att anpassa utrustningen för ändamålet.

Process: Bandhantering

Hyvlar för varierande bredder och bandtjocklek. Vi kan leverera kompletta hyvelsträckor lämpliga för ert material eller hyveldockor för inbyggnad i befintliga linjer. Du kan välja CNC-styrd hyvling via recept eller konventionell körning med manuell inställning. Tilläggsutrustning som t.ex. breddmätning, inoljning eller tryckstyrda filtklämmor finns om så önskas.

Process: Hyvling av stålband

Svetsutrustningar med 3-axlar finns för stumsvetsning av stålband. 4-axliga skärutrustningar för rör anpassade för dimensioner upp till Ø 150 mm. CNC-styrning sker via recept. Ingående laserkomponenter och integrering görs tillsammans med vår partner som vi haft mångårigt samarbete med.

Process: Lasersvetsning/skärning

Valsverk av typen kvarto eller duo med valsbredder upp till 200 mm. Användningsområdet för våra kunder är varierande från konventionell valsning av stål till kompaktering av stålpulver. Ansättningskraften kan realiseras via hydraulik eller servomotorer beroende på kundens önskemål och precisionskrav. Är kravet stor på tryckkraftens noggrannhet kan lastceller byggas in i valsverket.

Process: Valsning stål/pulver

Hydrauliska eller pneumatiska klippsaxar för plåt med tjocklek mellan 0,1–6,0 mm och bredder upp till 1200 mm.

Cirkulärsaxar för slittning av stålband med bredd upp till 800 mm för tunna dimensioner. För grövre band upp till 6 mm är bandbredd 400 mm lämplig. För att styra bandet mot skärstålen så kan saxen kompletteras med en inledarlåda. Inledarlådan styr bandet genom sidoledning och planledning. Vanligt är att man har filtledare närmast skärstålen och den filtledaren kan vara en del av inledarlådan. 

Process: Klippsaxar/Cirkulärsaxar

Matarverk finns i olika bredder och storlekar och används för frammatning av material. Matarverksrullar av stål som vid behov kan beläggas med adiprene eller gummi. Matarverk kan också användas för att skapa banddrag i en process  men vanligare är att man använder ett S-verk när man vill kontrollera banddraget. S-verket har fördelen att den kan hantera olika banddrag för ingångs- och utgångssida.

Process: Bandhantering

Testbänkar för olika ändamål. För tågkoppel finns utrustning för tryck 400 ton/drag, 300 ton med mätsystemet för att dokumentera utfall. Även enklare testbänkar för tågkoppel finns med fokus på kontroll av reparerade koppel. Bromsbänkar för kontroll av växellådor till hjullastare.

Process: Provning tågkoppel/växellådor

Vi har olika kalibreringsutrustningar för stålringar till rullager. Enkelt förklarat så töjs en svetsad stålring så att den blir rund och hamnar inom toleranssatt diameterområde.

Process: Töjning av stålringar

Lyftverktyg för coils eller trummor. Eftersom lyftverktyg oftast är kundspecifikt så finns många varianter. Från enkla travershängande krokar till mer avancerade hydrauliska eller pneumatiska lösningar. 

Process: Lyft av coil

Bandningsutrustningar för coil eller format. Ingående bandningskomponenter och integrering görs tillsammans med vår partner som vi haft mångårigt samarbete med.

Process: Bandning av coil eller formatplåt

Skydd i processindustri är alltid en utmaning eftersom integreringen oftast sker i befintliga maskinlinjer. Vi har många varianter för att lösa dessa problem. Skydden kan vara vertikal- eller horisontell öppningsbara. Teleskopiska om det finns begränsat med utrymme. Om skyddet inte är manuellt manövrerat så kan skydden ha elmotor, hydraulisk eller pneumatisk drift. 

Process: Rörliga maskinskydd

Maskiner konstrueras på Maskinsystem
Kontakta Dan Kjellberg VD på Maskinsystem

Undrar du över något?

Ring Dan Kjellberg på 070-204 47 17

Cookies används på denna webbplats. Läs mer om cookies